Vnútorné systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného systému

Aktuality Realizované podujatia

Vážené dámy a páni,

Pozývame Vás na ďalšie on-line stretnutie na tému Vnútorné systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného systému. Nadviažeme na ostatné stretnutia k zosúlaďovaniu študijných programov. Budeme diskutovať o vzťahu medzi kvalitou študijných programov a štruktúrami, politikami a procesmi VSZK vysokej školy. 

Podujatie je určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality, osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu študijných programov, vysokoškolských učiteľov, študentov a posudzovateľov SAAVŠ.

On-line stretnutie na tému Vnútorné systémy zabezpečovania kvality – význam, štruktúra a prepojenie politík, štruktúr a procesov vnútorného systému nadväzovalo na ostatné stretnutia k zosúlaďovaniu študijných programov. Diskutovali sme o vzťahu medzi kvalitou študijných programov a štruktúrami, politikami a procesmi VSZK vysokej školy. 

Podujatie bolo určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality, osoby zodpovedné za rozvoj a kvalitu študijných programov, vysokoškolských učiteľov, študentov a posudzovateľov SAAVŠ.