Konferencia SAAVŠ k uvedeniu akreditačných štandardov

23. – 24. september 2020, Bratislava, online prenos

Program konferencie