Skvelá správa pre slovenské vysoké školy a študentov: naše akreditácie uznáva už celá Európa

Aktuality Tlačové správy TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) sa stala plnoprávnym členom prestížnej Európskej asociácie pre zabezpečovanie kvality vo vysokom školstve (ENQA). Ide o kľúčovú organizáciu pre hodnotenie kvality vysokých škôl v Európe. Z pohľadu zahraničia naše členstvo potvrdzuje dôveryhodnosť posudzovania kvality slovenských vysokých škôl. Budú z neho profitovať aj slovenskí študenti.

Certifikát plnoprávneho členstva prevzal predseda výkonnej rady Agentúry Robert Redhammer z rúk prezidenta ENQA Douglesa Blackstocka uplynulý týždeň v nemeckom Hannoveri. Podmienkou nášho členstva bolo preukázať, že Slovensko je z dlhodobého hľadiska schopné plniť náročné európske kritériá Štandardov pre zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (tzv. ESG).

Tlačová správa: Skvelá správa pre slovenské vysoké školy