Kvalita dištančného vzdelávania

Realizované podujatia

Podujatie sa uskutočnilo 16.4.2021.

Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) a z nich vychádzajúce štandardy Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVS) sú uplatniteľné vo všetkých typoch a formách vysokoškolského vzdelávania.  Cieľom on-line diskusie bolo pomenovať špecifická zabezpečovania kvality v podmienkach dištančného vzdelávania a zdieľať skúsenosti vysokých škôl v tejto oblasti.

Pozvanie do diskusie prijali a na položené otázky reagovali:

Mgr. M. A. Katarína Pišútová – expertka na e-learning, koordinátorka pre e-learning na UKČo je dištančné vzdelávanie a ako zabezpečiť kvalitu dištančného vzdelávania?
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. – prorektorka pre vzdelávanie a sociálne veci UKAko „prepnúť“ na dištančné vzdelávanie? Je možné jeho uplatnenie v každom študijnom programe?
prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. – prorektor pre informatizáciu a riadenie kvality UPJŠJe kvalita dištančného vzdelávania vecou jednotlivcov, alebo je súčasťou celkovej stratégie a politík vysokej školy?
Ing. Michal Mešťan, PhD. – prodekan pre rozvoj EF UMBJe implementácia moderných on-line nástrojov do vzdelávania náhodným javom, alebo je možný udržaný model?   
Dr.h.c. prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. – rektorka VŠM  Denisa Hackett, PhD., MBA – prorektor pre vzdelávacie záležitosti VŠM a Mgr. Peter Fraňa – Správca online centraAko postupovať pri ich príprave a podpore učiteľov a študentov? Hodnotenie v on-line vzdelávaní.
prof. Ing. Jana Burgerová, PhD. – prorektorka pre rozvoj, informatizáciu a hodnotenie kvality PU v PrešoveKvalita ako evalvačný koncept: indikátory kvality v systéme e-learningu.  
Bc. Matej Bílik – zástupca Študentskej rady vysokých škôlČo ukázala pandémia? Ako vnímajú kvalitu dištančného vzdelávania študenti?

Podujatie bolo učené zástupcom vysokých škôl, vysokoškolským učiteľom, ale aj zástupcom študentov a posudzovateľom.
Prístup k záznamu podujatia: konzultacie@saavs.sk