Zosúlaďovanie študijných programov

Realizované podujatia

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia


On-line konzultácia k procesu zosúlaďovania študijných programov sa uskutočnila 5. 3. 2021.

Podujatie bolo zamerané na sprostredkovanie základných informácií o termínoch a postupoch zosúlaďovaní študijných programov v prechodnom období do 1. 9. 2022.
Cieľom podujatia bolo tiež akcentovať nové očakávania od študijných programov, ktoré vysoké školy musia uplatniť:

  1. Identifikácia potrieb praxe a kvalifikácia
  2. Stanovenie cieľov vzdelávania študijného programu
  3. Účasť zainteresovaných strán na príprave a hodnotení študijného programu
  4. Schvaľovanie študijného programu na vysokej škole
  5. Požiadavky na personál a na ostatné zdroje
  6. Požiadavky na transparentnosť, férovosť a administratívnu nenáročnosť