Možnosť podávať žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní

Aktuality Realizované podujatia TOP

Agentúra sprístupnila elektronické formuláre žiadosti o akreditáciu habilitačných konaní a akreditáciu inauguračných konaní (akreditácia = udelenie práv uskutočňovať).

Vysoké školy, ktoré po posúdení ich vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania získali právo vytvárať študijné programy v zodpovedajúcom študijnom odbore na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania teda môžu požiadať o akreditáciu habilitačných a/alebo inauguračných konaní v nových odboroch habilitačných a inauguračných konaní.

Požiadavky na udelenie akreditácie, okrem tých ktoré sú určené zákonom, sú špecifikované v štandardoch pre habilitačné a inauguračné konanie tu.

Formuláre aj s vysvetlením sú sprístupnené tu.

Záznam z webináru zo dňa 14. 6. 2024 je prístupný tu.