Tento týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • pokračovanie v zhromažďovaní spätnej väzby z posudzovaní vysokých škôl
  • zapojenie sa do panelovej diskusie ENQA o zabezpečovaní kvality výskumu
  • diskusia o študentskom prieskume pod vedením Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
  • účasť v pracovnej skupine ministerstva pre zákon o vysokoškolskom vzdelávaní