Stretnutie k podávaniu žiadostí o akreditáciu habilitačných konaní a inauguračných konaní

Aktuality Pripravované podujatia TOP

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo organizuje on-line stretnutie k otázkam súvisiacim s podávaním žiadostí o akreditáciu habilitačných konaní a inauguračných konaní (HIK) podľa § 31 Zákona č. 269/2018 Z. z.

Podujatie je určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokej školy, osoby zodpovedné za habilitačné konania a inauguračné konania, posudzovateľov SAAVŠ a iných záujemcov.

On-line podujatie sa uskutoční 14. júna  2024 o 13:00 v MS Teams.
Prosíme o registráciu na podujatie do 13. júna  2024 do 11:00 hod.
Prístup na podujatie na základe registrácie Vám zašleme 13. júna 2024.

 

Odkaz na registračný formulár: https://forms.office.com/e/CrM1GKN0q9