Tento týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • účastní sa na konferencii ministrov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie v rámci bolonského procesu #EHEA2024Tirana, ktorá sa zameriava na niekoľko oblastí vrátane výziev implementácie hlavných záväzkov bolonského procesu, európskou perspektívou internacionalizácie a mobility, a zachovania kľúčových akademických hodnôt