Výberové konanie na pozíciu Odborný referent pre podporu manažmentu/ Správca sociálnych sietí

Aktuality TOP

Miesto práce
Námestie slobody 11, Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok

Termín nástupu
1.11.2023/ Dohodou

Mzdové podmienky (brutto)

1 600 EUR/mesiac

Konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača.


Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

• administratívna a organizačná podpora pre vedenie spoločnosti,
• spravovanie a dohľad nad dodržiavaním termínov členov manažmentu,
• vedenie zápisov z porád a príprava podkladov pre členov manažmentu,
• zabezpečovanie a organizácia zahraničných pracovných ciest,
• zabezpečovanie činnosti sekretariátu, vybavovanie telefonických hovorov, plánovanie a organizovanie termínov agentúry,
• výkon podporných úloh technickej a administratívnej povahy súvisiacich s chodom agentúry,
• správa a aktualizácia informácií o aktuálnych podujatiach a rozhodnutiach organizovaných agentúrou na sociálnych sieťach a webovej stránke,
• výpomoc pri organizačnom zabezpečovaní prípravy materiálov a priebehu porád,
• výpomoc pri plánovaní, pripravovaní a realizovaní konferencií, školení a seminárov agentúry,
• zabezpečovanie občerstvenia pre podujatia agentúry ( objednávky u dodávateľov )
• zodpovedanie za poriadok v priestoroch sekretariátu a zasadačky agentúry,
• uvádzanie návštev za príslušnými pracovníkmi a zaznamenávanie do knihy návštev,
• podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
• podporné administratívne činnosti pre oddelenie akreditačných činností,
• podporné činnosti pre projekty ENQA, SEQA,
• zástup odborného referenta pre správu registratúry v čase jeho neprítomnosti v plnom rozsahu,
• plnenie ďalších úloh podľa pokynov nadriadeného.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Bližšie informácie pri osobnom pohovore.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis,
• motivačný list,
• kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

15.10.2023

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
študent vysokej školy
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa

Jazykové znalosti

Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

Ostatné znalosti

Microsoft Word – Pokročilý
WordPress – Základy
Sociálne siete – Pokročilý

Vodičský preukaz

B

Osobnostné predpoklady a zručnosti

• analytické myslenie,
• dôslednosť, presnosť,
• dobré komunikačné schopnosti,
• znalosť anglického jazyka na úrovni C1 až C2,
• znalosť iného cudzieho jazyka výhodou.