Tento týždeň v SAAVŠ

Aktuality TOP
  • rokuje s Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR o legislatívnych zmenách
  • zúčastňuje sa stretnutia ENQA CEO s Európskou komisiou
  • oslavuje 30 rokov Maďarského akreditačného výboru (MAB) v Budapešti