Poslaním učiteľa je rozvíjať dobro v človeku – zvlášť dnes

Aktuality TOP

Pri príležitosti svetového dňa učiteľov je dobré si pripomenúť, že práve učitelia sú kľúčoví pri výchove našich detí a že od ich práce závisí budúcnosť krajiny a nás všetkých.


Pri príležitosti dnešného dňa učiteľov by som rád vyjadril podporu našim učiteľom. Som hrdý na ich prácu, na ich postoje, na to, ako sa ani v ťažkých podmienkach nevzdávajú, vychovávajú a vzdelávajú úspešných mladých ľudí,“ povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry pri príležitosti dňa učiteľov.

Mnoho študentov vyhráva medzinárodné súťaže, veľa absolventov sa úspešne uplatňuje v medzinárodnej konkurencii a stávajú sa z nich doktori, ekonómovia, IT špecialisti, vedci ale aj úspešní učitelia, či iní špecialisti. Po čase vedú firmy, korporácie, a tak ovplyvňujú verejný život. No predovšetkým dozrievajú ako dobrí ľudia s ľudskosťou v srdci a v duchu princípov humanizmu.

Aj v týchto ťažkých časoch sa postavili čelom ku pandémii či k humanitárnej kríze postihujúcej tisíce nevinných ľudí. Pomáhajú tam, kde to spoločnosť a ľudia najviac potrebujú. Nielen za školu na ktorej pracujú, ale najmä za seba a poslanie, ktoré na seba svojím učiteľstvom prevzali.

To platí aj pre vysoké školy. V ostatných rokoch v toľko skloňovanom „zabezpečovaní kvality“ sa kladie dôraz na „účasť všetkých strán“ zainteresovaných na vysokoškolskom vzdelávaní. Nesmieme však pritom zabúdať, že ťažisko výchovy a vzdelávania v školách je práve na učiteľoch. Preto práve im treba venovať podstatne viac pozitívnej pozornosti.

Aj dnes nájdeme na celom Slovensku veľa motivovaných učiteľov, ktorí svojmu povolaniu obetujú aj svoj voľný čas. Dokážu študentov zaujať, inšpirovať, venujú im svoju pozornosť a energiu. Dobrý učiteľ hľadá dušu študenta, pomáha mu rozvíjať jeho talent i zdravý osobnostný charakter.

Chcem sa učiteľom poďakovať najmä z pohľadu rodičov. Sám mám takúto osobnú skúsenosť. Sme im vďační za ich obetavú prácu pri výchove a vzdelávaní našich detí. Naše deti, ich hodnoty a vzdelanie sú naša budúcnosť. Budúcnosť Slovenska, hrdej súčasti Európy,“ dodal Robert Redhammer.


Kontakt pre médiá: Zlata Petrusová, zlata.petrusova [at] saavs.sk; t. č.: 0948/988 265