Tematická správa – Kvantitatívne prehľady demografického vývoja v slovenskom vysokom školstve za roky 1989-2020

Aktuality Tematické správy TOP

Agentúra zverejňuje tematickú správu o vývoji počtu vysokoškolských študentov na Slovensku za posledné tri desaťročia. Prehľady zostavené z verejne dostupných údajov názorne poukazujú na zvýšenie podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí, ale aj na znepokojujúci demografický prepad populácie, jej dôsledkov a celý rad ďalších detailov.

Viac sa dočítate v priloženom súbore.