Kolektív Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo sa so zármutkom dozvedel o smrti kolegu, predsedu odvolacej komisie, Dr.h.c. mult. prof. Ing. Jozefa Mihoka, PhD., DBA. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom, kolegom a známym. Česť jeho pamiatke!

Aktuality