Zverejnenie návrhu na zmenu štandardov pre študijný program

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo podľa § 23 ods. 1 zákona č. 269/2018 Z. z. zverejňuje návrh na zmenu štandardov pre študijný program a predkladá ho na pripomienkovanie verejnosťou. Predložený návrh je doplnením platných akreditačných štandardov o osobitosti pre spoločné študijné programy viacerých vysokých škôl. Agentúra týmto reaguje na ustanovenie zákona č. 410/2020 Z. z. prijatého Národnou radou SR […]

Continue Reading