Zosúlaďovanie habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi pre habilitačné a inauguračné konanie.

Realizované podujatia

25.02.2022

Uskutočnilo sa on-line stretnutie k zosúlaďovaniu habilitačných a inauguračných konaní so štandardmi pre habilitačné a inauguračné konanie.

Zaoberali sme sa postupmi pri zosúlaďovaní, pokračovaní alebo rušení odborov HIK, prílohami žiadostí súvisiacimi s HIK a v diskusii požiadavkami na habilitačné a inauguračné konania. Podujatie bolo určené pre osoby zodpovedné za vnútorný systém zabezpečovania kvality, osoby personálne zabezpečujúce odbory habilitačného a inauguračného konania, členov vedeckých rád, vysokoškolských učiteľov, posudzovateľov SAAVS.

Prezentácia