piatok, 06 augusta, 2021

Konferencia k uvedeniu akreditačných štandardov pre vysoké školy, 23. 9. – 24. 9. 2020

Sekcia: Podujatia, Realizované podujatia Prijatie nových akreditačných štandardov predstavuje najväčšiu zmenu v systéme akreditácií vysokých škôl a zabezpečovaní vnútorného systému kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike.V dňoch 23.-24. septembra 2020 sa uskutočnila online konferencia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo k uvedeniu akreditačných štandardov.Konferencia bola určená predovšetkým predstaviteľom vysokých škôl a posudzovateľom Slovenskej akreditačnej agentúry […]

Continue Reading