Medzinárodná spolupráca, komunikácia a výmena profesionálnych skúseností je integrálnou súčasťou aktivít našej inštitúcie. Po podnetných návštevách v roku 2019 v Írsku - QQI (Írska agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania) a Spojenom kráľovstve - QAA (Agentúra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, Spojené kráľovstvo) navštívil člen Výkonnej rady SAAVŠ, Mgr. art. Bálint Lovász, Rumunskú agentúru pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (ARACIS). Počas návštevy sa stretol s predsedom výkonnej rady ako aj s podpredsedníčkou rady a absolvoval cenné školenia o systéme akreditácií vysokých škôl v Rumunsku a fungovaní agentúry.

Návšteva takéhoto charakteru je pre nás v súčasnosti veľmi cennou, keďže v Rumunsku prebiehala podobná inštitucionálna transformácia, ktorá môže pre nás poslúžiť ako pozitívny príklad.

Pre úspešné zvládnutie transformácie agentúry a zmeny systému akreditácie sú kľúčoví študenti, a tak kladie agentúra veľký dôraz na ako na ich prípravu, tak aj spoluprácu s nimi. Na pobyte sa zúčastnil aj podpredseda Študentskej rady vysokých škôl, Matej Bílik, a spolu s členom výkonnej rady SAAVŠ navštívili Rumunskú študentskú úniu (ANOSR), ktorá je priamo zodpovedná za prípravu, školenie, organizovanie a výber študentských posudzovateľov.

Taktiež je potrebné vyzdvihnúť fakt, že strategickým cieľom SAAVŠ je dostať sa do konca roka 2024 medzi agentúry akceptované organizáciou ENQA (Európska asociácia agentúr pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania). A práve hostiteľom návštevy bola podpredsedníčka rady ARACIS Cristina Ghitulica, ktorá je zároveň viceprezidentkou výkonnej rady ENQA.

„Snažíme sa aby sme sa stali agentúrou, ktorá naplno implementuje štandardy ENQA a tým sa stáva európsky uznávanou. Našim cieľom je zároveň vytvoriť kvalitný systém prípravy študentských posudzovateľov a budovanie medzinárodnej siete študentských expertov, ktorí sa budú zapájať do posudzovania slovenských univerzít.“ tvrdí Bálint Lovász.

Miesto práce
Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu
1.3.2020 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto)
1 100 EUR/mesiac - základná mzda – konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 

 • správa a aktualizácia informácií o aktuálnych podujatiach a rozhodnutiach organizovaných agentúrou na sociálnych sieťach a webovej stránke,
 • zabezpečovanie prijímania, podávania a doručovania dokumentov, listových zásielok a balíkov agentúry,
 • archivačná a registratúrna činnosť, vedenie evidencie podľa stanovených postupov a vnútorných predpisov,
 • zabezpečovanie činnosti sekretariátu, vybavovanie telefonických hovorov, plánovanie a organizovanie termínov agentúry,
 • prijímanie, registrácia, kontrola formálnej správnosti žiadostí prichádzajúcich do agentúry,
 • výkon podporných úloh technickej a administratívnej povahy súvisiacich s chodom agentúry,
 • výpomoc pri organizačnom zabezpečovaní prípravy materiálov a priebehu porád,
 • sledovanie stavu kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárie, realizovanie objednávky v spolupráci s vedúcou kancelárie s prihliadnutím na možnosti rozpočtu,
 • výpomoc pri plánovaní, pripravovaní a realizovaní školení a seminárov agentúry.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Bližšie informácie pri osobnom pohovore.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.3.2020 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
vysokoškolské I. stupňa
vysokoškolské II. stupňa
vysokoškolské III. Stupňa

 

Počet rokov praxe

min. 6 mesiacov

prax vo verejnoprávnej inštitúcii výhodou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie,
 • dôslednosť, presnosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2,
 • znalosť iných cudzích jazykov výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Počet zamestnancov

20 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Staré Grunty 52
841 04 Bratislava

Sídlo:

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

Kontakt

Mgr. Ivana Radová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 948 904 573

Miesto práce
Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu
1.3.2020 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac - základná mzda – konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • právna agenda so zameraním na právne predpisy upravujúce postupy v oblasti vysokých škôl, najmä zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • príprava zmlúv, vypracovanie stanovísk, návrh vnútorných predpisov a poskytovanie právnej podpory ostatným organizačným útvarom v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti pôsobenia Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo,
 • pracovno-právne poradenstvo pri personálnej agende.

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.2.2020 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

právo

Počet rokov praxe

1

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie,
 • dôslednosť, presnosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2.
   

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Počet zamestnancov

20 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Staré Grunty 52
841 04 Bratislava

Sídlo:

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

Kontakt

Mgr. Ivana Radová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 948 904 573

 Poslať spoločnosti životopis 

 

Miesto práce
Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu
1.3.2020 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto)
1 200 EUR/mesiac - základná mzda – konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • administrácia a zabezpečovanie agendy agentúry v oblasti akreditačných konaní podľa zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zabezpečovanie procesného spracovania žiadostí vysokých škôl a ďalších akreditačných procesov,
 • koordinácia a zabezpečovanie agendy pracovných skupín výkonnej rady agentúry,
 • zabezpečovanie komunikácie s členmi pracovných skupín, so žiadateľmi o akreditáciu,
 • príprava a zabezpečovanie podkladov na zasadnutia výkonnej rady agentúry,
 • spolupodieľanie sa na aktualizácii zoznamu posudzovateľov a na školeniach posudzovateľov,
 • podporné činnosti pri výkone administratívneho chodu kancelárie agentúry,
 • iné úlohy na základe zadania

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

14.2.2020 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské II. stupňa

Vzdelanie v odbore

-

Počet rokov praxe

min. 6 mesiacov

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie,
 • dôslednosť, presnosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2 až C2.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Počet zamestnancov

20 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Staré Grunty 52
841 04 Bratislava

Sídlo:

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

Kontakt

Mgr. Ivana Radová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 948 904 573

 

 

Miesto práce
Bratislava

Druh pracovného pomeru
plný úväzok, skrátený úväzok

Termín nástupu
1.3.2020 alebo podľa dohody

Mzdové podmienky (brutto)
1 300 EUR/mesiac - základná mzda – konečná výška odmeny bude stanovená na základe konkrétnych schopností, odbornej praxe a predpokladov uchádzača

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • čiastkové vedenie účtovníctva (interné doklady agentúry)
 • príprava podkladov pre účtovanie a evidencia faktúr
 • zebezpečenie základnej finančnej kontroly v oblasti účtovníctva účtovných dokladov
 • zabezpečenie úhrad a komunikácia so Štátnou pokladnicou
 • zodpovednosť za agendu pracovných ciest
 • zodpovednosť za agendu správy a evidencie majetku
 • archivácia dokladov v súlade s účtovnými, daňovými a internými predpismi

Zamestnanecké výhody, benefity

Práca v rozvíjajúcej sa inštitúcii a v dobrom kolektíve, podpora vzdelávania a odborného rastu. Bližšie informácie pri osobnom pohovore.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov:

 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • motivačný list,
 • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní; pri zahraničnom diplome aj rozhodnutie ministerstva o uznaní zahraničného diplomu za rovnocenný diplomu získanému po absolvovaní vysokoškolského vzdelania na území SR,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účel výberového konania
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.

 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

1.3.2020 

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské, vysokoškolské I. alebo II. stupňa

Vzdelanie v odbore

ekonomické

Počet rokov praxe

min. 1

prax vo verejnoprávnej inštitúcii výhodou

Pozícia je vhodná pre absolventa

Nie

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • analytické myslenie,
 • dôslednosť, presnosť,
 • dobré komunikačné schopnosti,
 • znalosť anglického jazyka výhodou.

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo je nezávislá verejnoprávna inštitúcia, ktorá vykonáva činnosti externého zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

Počet zamestnancov

20 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Staré Grunty 52
841 04 Bratislava

Sídlo:

Stromová 2665/1
813 30 Bratislava

Kontakt

Mgr. Ivana Radová

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

tel: +421 948 904 573

 

 

Tlačová správa; V Bratislave, 5. februára 2020

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVS) prevzala agendu Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády a časť kompetencií Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR týkajúcu sa udeľovaní akreditačných rozhodnutí. Neukončené konania sa dokončia podľa starých kritérií avšak podľa nových postupov, t. j. novými odbornými pracovnými skupinami.

Bratislava, 3. 2. 2020

S účinnosťou od 1. februára 2020 vymenovala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu členov a náhradníka Komisie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo pre posudzovanie námietok (odvolacia komisia) v zložení:

JUDr. Peter Štrpka, PhD.    
JUDr. Marcel Jurko, PhD.
Mgr. Roman Oleksik, LL.M.

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

prof. Ing. Jozef Mihok , PhD.

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD. (náhradník člena)

 

Prvé zasadnutie odvolacej komisie sa uskutočnilo v pondelok, 3. februára 2020 v priestoroch agentúry. Za predsedu si členovia zvolili prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

 

Za kontrolóra Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo bol ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu vymenovaný pán Ing. Ivan Hargaš.

Tým sa zavŕšilo kreovanie orgánov agentúry.

Bratislava, 21.1.2020

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo prijala 1122 žiadostí o zápis do zoznam  posudzovateľov. Prihlášky vyplnili nie len odborné kapacity z prostredia vysokých škôl, či vedy, ale aj z radov podnikateľského sektora, študenti i experti zo zahraničia.

Agentúra pripravila a zverejnila formulár pre záujemcov, ktorý bolo možno vyplniť a zaslať on-line do 20. decembra 2019 a túto možnosť využilo 903 záujemcov  zo Slovenska. Záujemcovia zo zahraničia, ktorých evidujeme 219 mali možnosť posielať prihlášky do 15. januára 2020. Z celkového počtu zahraničných sa prihlásilo 113 českých expertov a 109 anglicky hovoriacich zahraničných záujemcov.

„Prekvapil nás tak obrovský záujem žiadateľov, ktorí sa registrovali a majú záujem aktívne sa podieľať na nových akreditáciách a zlepšovaní kvality vysokých škôl na Slovensku“, povedal Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry. „Tak široký záujem svedčí nielen o dôležitosti pripravovaných zmien vo vysokom školstve pre Slovensko ale aj o šírke a hĺbke týchto zmien, ktoré do slovenského vysokého školstva prichádzajú“ dodal.  

Registrovaní záujemcovia musia spĺňať podmienky pre zaradenie do zoznamu posudzovateľov, má ktoré SAAVŠ zverejnené na webovej stránke. Ďakujem všetkým uchádzačom za zaslanie žiadosti. V súčasnosti sa zaoberáme každou jednou prijatou žiadosťou a už na najbližšie zasadnutie výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo predložím prvú skupinu uchádzačov na schválenie ich zaradenia do zoznamu posudzovateľov.“ uviedol Robert Redhammer, „Je našim cieľom, aby sme vytvorili čo najširší zoznam posudzovateľov, a tiež aby v čo najkratšom čase boli pripravení na prácu v pracovných skupinách. Preto už teraz pripravujeme vzdelávací program, doplnil predseda výkonnej rady.

Bratislava, 8. 1. 2020

Agentúra prijala cez 1200 pripomienok k návrhu akreditačných štandardov

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo predstavila koncom októbra minulého roka návrh akreditačných štandardov – zásadných požiadaviek na zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorých by mali byť slovenské vysoké školy akreditované. Návrh agentúra zverejnila, aby umožnila verejnosti zasielať pripomienky k ich zneniu. Do 5. decembra sa vyjadrilo 135 fyzických a právnických osôb, ktoré zaslali spolu vyše 1200 pripomienok.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si dali námahu, preštudovali návrh štandardov a zaslali nám svoje pripomienky, postrehy či komentáre. Je pre nás dôležité poznať názory širokej vysokoškolskej komunity ako aj verejnosti. Teraz pripomienky analyzujeme, následne upravíme štandardy a doplníme metodikou ich vyhodnocovania. Potom to celé zverejníme aj s vyhodnotením každej jednej pripomienky“ uviedol Robert Redhammer, predseda výkonnej rady agentúry.

Veľký rozsah zaslaných pripomienok svedčí o vysokom záujme vysokých škôl o nový spôsob akreditácií. Pripomienky sú veľmi rozmanité, neraz protichodné, avšak verne reprezentujú pestrosť názorov na vysokých školách. Obsahujú aj rozumné zlepšenia a vyjadrenia, o ktoré sa agentúra môže oprieť.

Najzávažnejšie sú vyjadrenia reprezentácií vysokých škôl, ktorými sú Rada vysokých škôl SR, Slovenská rektorská konferencia a Študentská rada vysokých škôl, ďalej ministerstiev a zamestnávateľov. Dôležitými sú aj jednotlivé vyjadrenia fyzických osôb, odborníkov z vysokoškolskej praxe, pretože neraz poukazujú na dôležité detaily z pohľadu funkčnosti nastavovaného systému.

Počtom najviac pripomienok smeruje paradoxne k častiam, ktoré majú charakter kritérií vyhodnocovania splnenia štandardov, najmä v oblasti personálneho zabezpečovania vzdelávania. Niektoré kritériá do návrhu štandardov agentúra začlenila preto, aby rozprúdila diskusiu aj o možnom spôsobe vyhodnocovania plnenia štandardov, a tiež o vnútornej rôznorodosti študijných odborov a cieľov vzdelávania jednotlivých škôl, ktorá sa najviac prejavuje práve v požiadavkách na hodnotenie kvality učiteľov.

Nasledovať bude úprava štandardov do finálnej podoby a vyhodnotenie každej jednej pripomienky. Súbežne sa pripravuje aj metodika vyhodnocovania štandardov obsahujúca kritéria, ukazovatele a postupy, podľa ktorých budú pracovné skupiny výkonnej rady vyhodnocovať splnenie štandardov. Časti z návrhu štandardov, ktoré mali charakter kritérií budú presunuté do kritérií metodiky.

Všetky zaslané pripomienky budú zverejnené spolu s vyhodnotením ich zapracovania do finálneho znenia štandardov. Predpokladáme, že sa tak udeje po ich schválení výkonnou radou pravdepodobne v priebehu marca 2020.

 

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia na základe zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania vyhlasuje výzvu na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Agentúra hľadá široké spektrum posudzovateľov z radov učiteľov, vedcov, zamestnávateľov, odborníkov na systémy kvality, študentov i zahraničných odborníkov. Agentúra pripravila pre záujemcov formulár, ktorý možno vyplniť online do 20. 12. 2019. Po formálnej kontrole budú návrhy na zaradenie do zoznamu posudzovateľov predložené na schválenie výkonnej rade agentúry.  

Publikované dňa 26. 11. 2019

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo sprístupňuje na verejné pripomienkovanie návrh štandardov. Kompletný materiál je dostupný na nižšie uvedenom odkaze:  

https://www.saavs.sk/dokumenty/vnutorne_predpisy/standardy-na-pripomienkovanie-verejnostou-30102019-final_5db9835f73e46.pdf.

Písomné pripomienky k návrhu štandardov je možné predkladať agentúre do 5. decembra 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Zverejnenie výsledku výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom Stromová ul. 1, 831 01 Bratislava.

V súlade s ustanovením § 5 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 8 písm. b) zákona č. 269/2018 Z. z. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo oznamuje výsledok výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 15. júla 2019.

Na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie vedúceho kancelárie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo so sídlom v Bratislave sa na prvom mieste umiestnila pani Mgr. Zuzana Romančíková.

Dňa 17.7.2019.

 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejňuje podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania návrh Zásad na zápis do zoznamu posudzovateľov, vyradenie z tohto zoznamu a vytváranie pracovných skupín výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo na svojom webovom sídle www.saavs.sk na pripomienkovanie. Pripomienky zasielajte do 31. 7. 2019 na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Pripomienky doručené počas tejto lehoty budú následne vyhodnotené a ich vyhodnotenie zverejnené spolu so schváleným znením predpisu.

 

V stredu 17. 4. 2019 zasadla výkonná rada po druhý krát. Schválila štatút agentúry, rokovací poriadok rady, organizačný poriadok ako aj harmonogramy prác a zasadnutí. Vybrala koncept loga a dohodla sa na rámci konferencie, ktorú zorganizuje na prelome mesiacov máj/jún 2019 o kvalite vysokoškolského vzdelávania.

Výkonná rada zasadla hneď v deň účinnosti menovania do funkcie 15. 3. 2019. Rokovala o interných otázkach, štýle a spôsobe práce, dohodla rámce termínov zasadnutí a predrokovala rokovací poriadok. Nasledujúce zasadnutie sa uskutoční 17. 4. 2019 v Bratislave a bude sa venovať štatútu organizácie, niekoľkým vnútorným predpisom a systému nových akreditácií.