Pripravované podujatia


30. 4. 2021 o 13:00

Zapojenie zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania

Pozývame Vás na on-line diskusiu k témam súvisiacim so zapojením zamestnávateľov do rozvoja kvality vysokoškolského vzdelávania.

Podujatie organizujeme v spolupráci so združením HRcomm, ako súčasť pravidelných aktivít podporujúcich zvyšovanie kvality v kontexte nového prístupu k akreditácii, ktorý kladie dôraz na zapojenie zamestnávateľov
do vysokoškolského vzdelávania. Identifikácia potrieb praxe a participácia relevantných zástupcov zamestnávateľov na návrhu, schvaľovaní a pravidelnom hodnotení študijných programov sú jednými z kľúčových požiadaviek štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. O tom, aké sú potreby praxe, akých absolventov vysoké školy pripravujú a ako prax prepájať s vysokoškolským vzdelávaním, budú diskutovať účastníci panelovej diskusie, ktorí sa týmto otázkam venujú či už z pohľadu praxe, alebo na vysokých školách.

Podujatie je určené pre zástupcov vysokých škôl, vysokoškolských učiteľov, zástupcov študentov, posudzovateľov  a zástupcov zamestnávateľov.

Podujatie sa uskutoční v MS Teams 30. 4. 2021 v časeod 13:00 do 15:30 hod.

Pozvánka

Prístup na podujatie na základe registrácie bude zasielaný 29. 4. 2021.

Realizované podujatia